Czech Deutsch English

Norma kvality ČESKÝ MED

Kvalita českého medu a jeho specifický charakter jsou dány vysoce specifickou flórou a vegetací na území ČR a diverzitou ekosystému, umožňující chov včel především mimo průmyslové oblasti. Botanický původ medu tak silně ovlivňuje jeho organoleptické vlastnosti.

Jakost a znaky podle normy jakosti Českého svazu včelařů č. ČSV 1/1999 Český med, které odlišují český med od výrobků pocházejících z jiných oblastí, jsou dány zejména zpřísněnými požadavky na obsah:

  1. vody (max. 18 % u všech druhů ve spotřebitelském balení)
  2. hydroxymethylfurfuralu (max. 20 mg/kg u všech druhů)
  3. sacharózy (max. 5 % u všech druhů medu)

Kritéria podle této normy jsou přísnější než některé fyzikální a chemické požadavky podle Směrnice Rady EU 2001/110/ES o medu.

certifikát normy ČSV 1/1999 pro Medovicový med protokol pro Český med dle normy ČSV 1/1999
rok 2006: certifikát normy ČSV 1/1999 rok 2007: certifikát normy ČSV 1/1999 rok 2007: certifikát normy ČSV 1/1999


Včelí farma Rokytník
© 2007 - 2024

CSS && XHTML | designed by Ján Herda